SCOPE 2014

THE INTERDISCIPLINARY VOCATION OF POLITICAL SCIENCE(S)
LA VOCATION INTERDISCIPLINAIRE DES SCIENCES POLITIQUES
VOCAŢIA INTERDISCIPLINARĂ A ŞTIINŢELOR POLITICEUNIVERSITY OF BUCHAREST
27-29 JUNE 2014
To mark the anniversary of 150 years since the establishment of the Univers
ity of Bucharest as a higher education institution and recalling its own interdisciplinary origins, as well its academic freedom and scientific curiosity values, the Faculty of Political Science and its partners initiated SCOPE: SCIENCE OF POLITICS – International Interdisciplinary Conference of Political Research

For its first edition, which took place between 27-29 June 2014 at the Faculty of Political Science, University of Bucharest (FSPUB), the organizers invited colleagues from all over the world to reflect upon the interdisciplinary vocation of political research.

UNIVERSITÉ DE BUCAREST
27-29 JUIN 2014Pour marquer l’anniversaire de 150 depuis la création de l’Université de Bucarest et pour réaffirmer ses propres originines interdisciplinaires, appuyées sur la liberté académique et la curiosité scientifique, la Faculté de Sciences Politiques et ses partenaires a invit
é les chercheurs du domaine des sciences politiques à participer à la première édition de la SCOPE: LA SCIENCE DU POLITIQUE - Conférence Internationale Intredisciplinaire des Sciences Politiques.

L’événement s'est déroul
é dans la période 27-29 juin 2014 à la Faculté de Sciences Politiques de l'Université de Bucarest (FSPUB) et a été une occasion pour réfléchir sur la vocation interdisciplinaire de la recherche dans le domaine des sciences politiques. 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
27-29 IUNIE 2014Pentru a marca aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti ca instituţie de învăţământ superior şi reamintind propriile origini interdisciplinare şi valori construite în jurul principiilor libertăţii academice şi curiozităţii ştiinţifice, Facultatea de Ştiinţe Politice şi partenerii săi a invitat colegii din întreaga lume la prima ediţie a SCOPE: ŞTIINŢA POLITICULUI – Conferinţă Internaţională Interdisciplinară de Ştiinţe Politice

Evenimentul a avut loc în perioada 27-29 iunie 2014 la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice (FSPUB) şi a fost un prilej de a reflecta asupra vocaţiei interdisciplinare a cercetării politice.