27-29 / 06 / 2014

SCOPE 2014
THE INTERDISCIPLINARY VOCATION OF POLITICAL SCIENCE(S)
LA VOCATION INTERDISCIPLINAIRE DES SCIENCES POLITIQUES
VOCAŢIA INTERDISCIPLINARĂ A ŞTIINŢELOR POLITICE