SCOPE 2015
2nd International Interdisciplinary Conference of Political Research
Conférence Internationale Interdisciplinaire des Sciences Politiques, 2e édition
Conferinţă Internaţională Interdisciplinară de Ştiinţe Politice, a 2-a ediţie

DEMOCRACY, GOVERNANCE AND IDENTITY IN CONTEMPORARY POLITICS
DÉMOCRATIE, GOUVERNANCE ET IDENTITÉ DANS LA POLITIQUE CONTEMPORAINE
DEMOCRAȚIE, GUVERNARE ŞI IDENTITATE ÎN SPAŢIUL POLITIC CONTEMPORAN