SCOPE 2016
3rd International Interdisciplinary Conference of Political Research
Conférence Internationale Interdisciplinaire des Sciences Politiques, 3e édition
Conferinţă Internaţională Interdisciplinară de Ştiinţe Politice, a 3-a ediţie

CONTEMPORARY CHALLENGES OF POLITICAL RESEARCH
DÉFIS CONTEMPORAINES DE LA RECHERCHE POLITIQUE 
PROVOCĂRI CONTEMPORANE ALE CERCETĂRII POLITICE