SCOPE 2016

CONTEMPORARY CHALLENGES OF POLITICAL RESEARCH 
DÉFIS CONTEMPORAINS DE LA RECHERCHE POLITIQUE 
PROVOCĂRI CONTEMPORANE ALE CERCETĂRII POLITICE 

27-28 / 05 / 2016
Bucharest, Romania

Keynote lecture
REVOLUTIONARY CHANGE AND THE PROSPECTS FOR DEMOCRACY
Appraising the Impact of Leninist Violence on Postcommunist Regime Outcomes 

Raymond and Miriam Ehrlich Eminent Scholar Chair
University of Florida, Department of Political Science


CONFERENCE PROGRAMSCOPE: SCIENCE OF POLITICS – International Interdisciplinary Conference of Political Research is an annual joint session of workshops aimed at offering a space for academic exchanges on timely political research topics, as well as on the latest advancements within the discipline and the profession(s) of political science.

Initiated in 2014 by the 
Faculty of Political Science at the University of Bucharest (FSPUB) to mark the anniversary of 150 years since the establishment of this university, SCOPE is organized primarily through the FSPUB research centres and their partners.

The 2016 edition will take place in Bucharest between 27 and 28 May and invites political scientists, as well as scholars from other related disciplinary traditions to reflect upon and the contemporary challenges of political research

This edition also marks 25 years since establishment at the University of Bucharest of the first political science department in post-communist Romania.

The working languages of the event are English and French. In order to facilitate the international dialogue, the use of English or French is strongly encouraged also for Romanian-speaking participants, whenever possible or needed throughout the event.

The best papers may be considered for publication within special journal issues or collective volumes with partner publishers.
SCOPE: LA SCIENCE DU POLITIQUE - Conférence Internationale Interdisciplinaire des Sciences Politiques est un événenement scientifique annuel qui se propose de stimuler le dialogue autour d'une thématique d'actualité pour la recherche dans les sciences politiques et d'encourager la réflexion sur les les développements récents de la discipline et de la profession.

Initiée en 2014 par la Faculté de Sciences Politiques de l'Université de Bucarest (FSPUB) pour fêter les 150 ans depuis la création de cette université, SCOPE est organisée par les centres de recherche de la FSPUB et leurs partenaires.

L'édition de 2016, aura lieu à Bucarest, le 27 et 28 mai, et propose aux politologues et aux collègues des disciplines voisines de réflechir ensemble sur les défis contemporains de la recherche politique.

Cette édition fête aussi les 25 ans depuis la création a l'Université de Bucarest de la première faculté des sciences politiques de la Roumanie post-communiste. 

Les langues de travail sont l'anglais et le français. Pour faciliter le dialogue international l'utilisation de l'anglais ou du français est fortement encouragée pendant toute la durée de la conférence.

Les meilleurs communications seront sélectées en vue de la publication dans des revues scientifiques ou des volumes collectifs.

SCOPE: ŞTIINŢA POLITICULUI – Conferinţă Internaţională Interdisciplinară de Ştiinţe Politice este un eveniment ştiinţific anual ce aduce laolaltă o serie de sesiuni de lucru
în jurul unei tematici comune de actualitate pentru cercetarea politică, cu scopul de a facilita reflecţia academică asupra celor mai noi evoluţii ale disciplinei şi profesiei/profesiilor din ştiinţele politice.

Iniţiată în 2014 de Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB) pentru a marca la acel moment aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea acestei universităţi, SCOPE este organizată în principal de centrele de cercetare ale FSPUB şi partenerii acestora.

Ediţia din 2016, ce va avea loc la Bucureşti între 27 şi 28 mai, propune politologilor, precum şi colegilor din alte arii disciplinare înrudite să reflecteze asupra provocărilor contemporane ale cercetării politice.

Această ediție marchează și 25 de ani de la crearea la Universitatea din București a primei facultăți de științe politice din perioada post-comunistă.

Limbile de lucru ale conferinţei sunt engleza şi franceza. Pentru a facilita dialogul internaţional, utilizarea limbilor engleză şi/sau franceză este puternic încurajată şi pentru participanţii vorbitori de limba română, ori de câte ori este posibil sau necesar pe parcursul evenimentului.

Cele mai bune lucrări sunt selectate pentru publicare în numere speciale ale unor reviste ştiinţifice sau în volume colective la edituri partenere.